Angielskie czasowniki nieregularne – Jak łatwo i szybko je zapamiętać?

czasowniki nieregularne w języku angielskim

W tym artykule dowiesz się jak w prosty i łatwy sposób przyswoić sobie angielskie czasowniki nieregularne. Znajomość ich jest niezbędna, żeby mówić płynnie po angielsku. Mimo że czasowników tych naucza się już w pierwszych latach nauki języka angielskiego, to wiele osób ma problemy z ich odmianą.

Skuteczna metoda na naukę czasowników nieregularnych

Jedną z efektywnych metod na szybkie i łatwe zapamiętanie czasowników nieregularnych jest podzielenie ich na grupy. Jest to dobra metoda ponieważ uczysz się ich wtedy szybciej i łatwiej. Pamiętaj jednak że uczenie się czasowników nieregularnych na pamięć nie jest jedynym sposobem nauki. Tworzenie i zapisywanie własnych zdań, jest bardzo dobrym sposobem na przyswojenie sobie tych czasowników. Kliknij w link aby zobaczyć listę wszystkich czasowników nieregularnych wraz z tłumaczeniem posortowanych alfabetycznie.

Zacznijmy od najłatwiejszej grupy. Tutaj czasowniki mają taką samą formę w czasie teraźniejszym (present), przeszłym (past simple), oraz w past participle.

PresentPast SimplePast Participle
cost cost cost 
cut cut cut 
hit hit hit 
hurt hurt hurt 
let let let 
put put put 
shut shut shut 
quit quit quit 

Czasowniki takie same w present (czasie teraźniejszym) i w past participle.

PresentPast SimplePast Participle
comecamecome
becomebecamebecome
runranrun

Czasowniki z ‘o‘ w formie past simple i w past participle. Mają one –n w past participle.

PresentPast SimplePast Participle
breakbrokebroken
choosechosechosen
forgetforgotforgotten
freezefrozefrozen
getgotgotten
speakspokespoken
stealstolestolen
teartoretorn
wakewokewoken
wearworeworn

Dodajemy -n do czasu teraźniejszego. Czasami też podwajamy ostatnią spółgłoskę. 

PresentPast SimplePast Participle
bitebit bitten 
drive drove driven 
give gave given 
forgive forgave forgiven 
hide hid hidden 
ride rode ridde
rise rose risen 
write wrote written 

Druga forma ma końcówkę -ew, a trzecia forma ma końcówkę -own lub -awn.

PresentPast SimplePast Participle
blowblewblown
drawdrewdrawn
flyflewflown
growgrewgrown
knowknewknown
throwthrewthrown

W past simple oraz past participle końcówki czasownika to -aught lub -ought.

PresentPast SimplePast Participle
bringbroughtbrought
buyboughtbought
catchcaughtcaught
fightfoughtfought
teachtaughttaught
thinkthoughtthought

W past simple oraz past participle występuje zamiana długiego ‘e’ na krótkie ‘e’.

PresentPast SimplePast Participle
bleedbledbled
feedfedfed
feelfeltfelt
keepkeptkept
meetmetmet
sleepsleptslept

Czasowniki w past simple oraz past participle mają końcówkę -t. Formy tych czasowników są takie same.

PresentPast SimplePast Participle
buildbuiltbuilt
burnburntburnt
dealdealtdealt
dreamdreamtdreamt
learnlearntlearnt
leaveleftleft
lendlentlent
loselostlost
meanmeantmeant

Krótkie ‘i‘ w formie podstawowej zmienia się na ‘u‘ w past simple i past participle.

PresentPast SimplePast Participle
digdugdug
stickstuckstuck
spinspunspun
stingstungstung
swingswungswung

Ea‘ w czasie teraźniejszym jest wymawiane inaczej niż w past simple oraz w past participle.

PresentPast SimplePast Participle
dealdealtdealt
dreamdreamtdreamt
meanmeantmeant
readreadread
hearheardheard

Zamiana głosek z ‘i‘ w czasie teraźniejszym na ‘a‘ w past simple oraz na ‘u‘ w past participle.

PresentPast SimplePast Participle
beginbeganbegun
dreamdreamtdreamt
meanmeantmeant
readreadread
hearheardheard

Te czasowniki są naprawdę nieregularne. Nie pasują one do żadnej z powyższych grup. Warto się ich nauczyć, ponieważ są to najbardzej popularne czasowniki w języku angielskim.

PresentPast SimplePast Participle
bewas / werebeen
dodiddone
gowentgone
havehadhad
makemademade

Mam nadzieję że ten artykuł ułatwi Ci przyswojenie angielskich czasowników nieregularnych. Jeśli natomiast zastanawiasz się kiedy używać czasu present, kiedy past simple a kiedy past participle zajrzyj tutaj. Zachęcam Cię również do regularnego odwiedzania i czytania naszego bloga aby być z nami na bieżąco 🙂

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk