Jak stopniować przymiotniki w języku angielskim?

Jak stopniować przymiotniki?

W języku angielskim jak i w języku polskim przymiotników używamy, aby opisać rzeczy lub osoby. Te przymiotniki możemy stopniować, aby te rzeczy lub osoby ze sobą porównać. Przymiotniki dzielimy na długie i krótkie, i właśnie od tego zależy jak wystopniujemy dany przymiotnik. Krótkie przymiotniki to takie które mają tylko jedną sylabę, a długie to przymiotniki to te które mają dwie sylaby lub więcej. Zasady stopniowania przymiotników w języku angielskim są bardzo proste. Zacznijmy od zobaczenia kilku przykładów.

 • A cat is faster than a turtle. – Kot jest szybszy od żółwia.
 • Kasia is nicer than Ania. – Kasia jest milsza od Ani.
 • The buildings in capital are higher than those in the countryside. – Budynki w stolicy są wyższe od tych na wsi.
 • London is the largest city in Europe. – Londyn jest największym miastem w Europie.
 • Ania is the smallest girl in the class. – Ania jest najmniejszą dziewczyną w klasie.

Jakie są zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego?

Typ 1. Przymiotniki jednosylabowe. Ta zasada dotyczy wszystkich przymiotników które są krótkie, mają tylko jedną sylabę. W stopniu wyższym dodajemy do przymiotnika końcówkę „-er” + than. Czasami musimy podwoić ostatnią literę. W stopniu najwyższym dodajemy the + przymiotnik + końcówkę „- est”.

PrzymiotnikStopień wyższyStopnień najwyższy
tall (wysoki)taller (wyższy)the tallest (najwyższy)
hot (gorący)hotter (gorętszy)the hottest (najgorętszy)
smart (mądry)smarter (mądrzejszy)the smartest (najmądrzejszy)
strong (silny)stronger (silniejszy)the strongest (najsilniejszy)
new (nowy)newer (nowszy)the newest (najnowszy)

Typ 2. Przymiotniki dwusylabowe (w których druga sylaba kończy się na „y”). W stopniu wyższym należy usunąć „y”, a następnie do przymiotnika dodać końcówkę „-ier” + than. W stopniu najwyższym usuwamy „y”, a następnie dodajemy the + przymiotnik + końcówkę „-iest”)

PrzymiotnikStopień wyższyStopnień najwyższy
heavy (ciężki)heavier (cięższy)the heaviest (najcięższy)
happy (szczęśliwy)happier (szczęśliwszy)the happiest (najszczęśliwszy)
busy (zajęty)busier (bardziej zajęty)the busiest (najbardziej zajęty)
easy (łatwy)easier (łatwiejszy)the easiest (najłatwiejszy)
early (wczesny)erlier (wcześniejszy)the earliest (najwcześniejszy)

Typ 3. Przymiotniki, które mają więcej niż jedną sylabę (poza przymiotnikami typu 2). W stopniu wyższym dodajemy more + przymiotnik + than. W stopniu najwyższym dodajemy the + most + przymiotnik.

PrzymiotnikStopień wyższyStopnień najwyższy
important (ważny)more important (ważniejszy)the most important (najważniejszy)
beautiful (piękny)more beautiful (piękniejszy)the most beautiful (najpiękniejszy)
creative (kreatywny)more creative (bardziej kreatywny)the most creative (najbardziej kreatywny)
interesting (ciekawy)more interesting (ciekawszy)the most interesting (najciekawszy)
helpful (pomocny)more helpful (bardziej pomocny)the most helpful (najbardziej pomocny)

Powyżej możesz zobaczyć podstawowe zasady dotyczące stopniowania przymiotników. Nie są one trudne i można się ich w prosty sposób nauczyć przez robienie ćwiczeń.

Przymiotniki nieregularne

Nie wszystkie przymiotniki stopniuje się tak jak te powyżej. Jest kilka wyjątków od reguły. Są to przymiotniki nieregularne. Najbardziej popularne z nich możesz zobaczyć poniżej.

PrzymiotnikStopień wyższyStopnień najwyższy
good (dobry)better (lepszy)the best (najlepszy)
bad (zły)worse (gorszy)the worst (najgorszy)
far (daleki)futher (dalszy)the futhest (najdalszy)
little (mało)less (mniej)least (najmniej)
many (dużo)more ( więcej) most (najwięcej)
(* W przypadku przymiotnika „far” dopuszczalne są także formy „farther than” oraz „the farthest”)

Stopniowanie za pomocą konstrukcji as + przymiotnik + as

Przymiotniki możemy też stopniować używając konstrukcji gramatycznej: as + przymiotnik + as. Ta konstrukcja jest bardzo prosta i można ją przetłumaczyć jako „tak + przymiotnik + jak”. Po polsku brzmi podobnie, dlatego większość osób ucząca się języka angielskiego nie ma z nią problemów.

 • The weather this autumn is as bad as last year. – Pogoda tej jesieni jest taka zła jak w zeszłym roku.
 • The Umbrella Academy is as popular as Stranger Things. – Umbrella Academy jest tak popularna jak Stranger Things.

W porównaniach zdań przeczących można wykorzystać też wersję z „so” zamiast „as” – not so + przymiotnik + as.

 • It’s not so easy as I thought it would be, actually. – Właściwie to nie jest takie proste, jak myślałem.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy stopniowaniu przymiotników?

Uczący się języka angielskiego bardzo często stopniują przymiotniki używając słowa „bardziej”, tłumacząc je na angielskie „more”. Jednak gdy przymiotnik jest krótki, stopnia wyższego nie tworzy się po angielsku za pomocą „more”. Zobacz poniższy przykład.

Jeśli nauczę się drugiego języka, znalezienie pracy będzie dla mnie łatwiejsze.

 • If I learn a second language, finding a job will become more easy for me. ✗
 • If I learn a second language, finding a job will become easier for me. ✓

Kolejnym błędem jest zapominanie o przedimku „the” przy stosowaniu z przymiotników w stopniu najwyższym.

Warszawa jest największym miastem w Polsce..

 • Warsaw is biggest city in Poland. ✗
 • Warsaw is the biggest city in Poland. ✓

Innym błędem jest stosowania stopnia najwyższego przy porównywaniu dwóch rzeczy lub osób.

On jest wyższy od Jacka.

 • He is tallest than Jack. ✗
 • He is taller than Jack. ✓

Mam nadzieje że ten artykuł pomoże Ci w nauce stopniowania przymiotników. Jednak najważniejsza jest praktyka. Zachęcam Cię do zrobienia naszego quizu z stopniowania przymiotników. Jeśli potrzebujesz dodatkowych przykładów stopniowania przymiotników oraz teorii to zajrzyj tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk