Czas Present Simple – Zdania twierdzące i przeczenia