Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://lingoexpert.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży dostępu do instruktażowych kursów wideo. Sklep internetowy prowadzi handel oraz sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Firma Marta Steczko Consultings z siedzibą na ul. Bogucińska 39a, 32-310 Klucze, jest właścicielem sklepu internetowego. Firma posiada NIP 6443455599 oraz REGON 243530899.
 3. Skontaktować się można ze sklepem poprzez adres e-mail administrator@lingoexpert.pl, przez formularz na stronie https://lingoexpert.pl/kontakt lub poprzez telefon komórkowy 577 011 197.
 4. Użytkownik który składa zamówienie zapoznał się z treścią tutejszego Regulaminu i zgodził się na postanowienia w nim zawarte.

2. Definicje

 1. Pojęcia które są użyte w niniejszym regulaminie to: Operator – właściciel serwisu https://lingoexpert.pl a jest nim firma Marta Steczko Consultings, NIP 6443455599, REGON 243530899. Serwis – strona internetowa która znajduje się pod adresem internetowym https://lingoexpert.pl. Sklep – strona internetowa która znajduje się pod adresem https://lingoexpert.pl a właścicielem jest firma Marta Steczko Consultings, NIP 6443455599, REGON 243530899. Produkt – kurs który składa się z jednego lub kilku nagrań wideo lub/i innych elektronicznych danych, które użytkownik może oglądać po nabyciu i zalogowaniu się do serwisu.

3. Opis sprzedawanych produktów

 1. Sklep sprzedaje dostęp do instruktażowych kursów wideo. Użytkownik składając zamówienie tworzy także konto za którego pomocą loguje się do serwisu. Następnie użytkownik może oglądać nabyte kursy wideo.

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Produkty demonstrowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2. Przedstawione ceny nie obejmują podatku VAT, a powodem tego jest to iż Operator nie jest płatnikiem VAT. Ceny są podane w walucie Polski złoty.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia oferty poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka” umieszczonej obok produktu, następnie wypełnienie formularza płatności oraz dokonania płatności za produkt.
 4. Jeżeli formularz płatności będzie niezrozumiały lub wypełniony niewłaściwie to takie zamówienia nie będą urzeczywistniane.
 5. Aby sfinalizować zakup użytkownik musi założyć konto w serwisie lub zalogować się na swoje konto jeśli takie już posiada.
 6. Czas potrzebny na realizację zamówienia to 3 dni robocze.
 7. Przy formie zapłaty przez tradycyjny przelew bankowy wykonany bezpośrednio na konto sklepu czas realizacji zamówienia związany jest z zaksięgowaniem i otrzymaniem potwierdzenia wpłynięcia środków pieniężnych na konto sprzedawcy.

5. Informacja o metodach płatności

 1. Za produkt zamówiony w sklepie można zapłacić niniejszymi formami płatności:
  1. Tradycyjny przelew bankowy – wpłata bezpośrednio na konto bankowe sklepu przed realizacją zamówienia i przed wysłaniem produktu do klienta.
  2. Używając elektronicznego systemu płatności PayU z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.
  3. Używając elektrycznego systemu płatności PayPal, z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.

6. Sposoby dostawy produktów

 1. Sposób dostawy produktu to: wiadomość e-mail ze wszystkimi informacjami, która jest wysyłana na adres e-mail który kupujący podał w trakcie wypełniania formularza płatności. Koszt takiej wysyłki to 0 zł.

7. Polityka zwrotów

 1. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
 2. W przypadku chęci dokonania zwrotu klient powinien skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy na stronie https://lingoexpert.pl/kontakt lub telefonicznie dzwoniąc na numer 577 011 197 i podać następujące dane:
  • Numer zamówienia.
  • Datę zamówienia.
  • Swoje imię i nazwisko.
  • Numer konta bankowego na który mają być zwrócone pieniądze. Jeśli ta informacja nie zostanie podana to sklep zwróci pieniądze tym samym kanałem płatności przez który klient opłacił zamówienie.
 3. Po dokonaniu zwrotu klient utraci dostęp do zakupionych produktów.

8. Reklamacje

 1. Klient ma prawo skontaktować się ze sklepem aby złożyć reklamację, gdy stwierdzi w zamówionym produkcie wadę, uszkodzenie lub niezgodność produktu z opisem.
 2. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od oświadczenia reklamacji przez konsumenta.
 3. Klient może złożyć reklamację telefonicznie dzwoniąc na numer: 577 011 197 lub za pomocą formularza do kontaktu dostępnego na stronie https://lingoexpert.pl/kontakt.

9. Licencja

 1. Klient kupując w sklepie zgadza się że zakupione kursy wykorzysta tylko na użytek własny.
 2. Jakiekolwiek wypożyczanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, montaż, lub inne rozpowszechnianie nagrań lub fragmentów nagrań bez odpowiedniej licencji i zgody sklepu jest zabronione.
 3. Klient ma prawo wykonać jedną kopię zapasową zakupionego produktu, ale tylko do użytku prywatnego.
 4. Zakupione produkty w sklepie nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, wymiany lub sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji.

10. Regulacje o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Marta Steczko Consultings, która ma siedzibę w Kluczach, na ul. Bogucińskiej 39a, NIP 6443455599, REGON 243530899.
 2. Dane osobowe które są przetwarzane to imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail.
 3. Celem przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, czyli dostarczenie produktów które zamówił Kupujący.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazane operatorom systemów płatności.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Ma też prawo żądania ich korekty, uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 6. Dane będą przetrzymywane do momentu aż klient zażąda ich usunięcia.
 7. Sklep zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, Sklep także wdraża odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Kupujących, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym i technicznym, przede wszystkim systemy szyfrowania danych.
 8. Sklep informuje że na komputerze Kupującego mogą być zapisane pliki “cookies”, czyli małe pliki tekstowe które służą do identyfikacji użytkownika w celu prawidłowego działania sklepu. Użytkownik ma prawo do wyłączenia plików “cookies” lecz może to się wiązać z utrudnionym lub wolniejszym działaniem serwisu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Tutejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej w sklepie. Regulamin jest dla każdego dostępny na stronie https://lingoexpert.pl/regulamin. Kupujący może ten regulamin zapisać w pamięci swojego komputera lub ją wydrukować.
 2. Tutejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2022 i w przyszłości może ulec zmianom. O zmianach w tutejszym regulaminie sklep internetowy poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Wszelkie spory które wynikną z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a sklepem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od ustalenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie postanowionym przez strony mediacja nie przyczyniła się do zawarcia ugody, spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Koszyk