Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Zbliża się rozmowa kwalifikacyjna po angielsku? W tym artykule dowiesz się jakie są najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, i możliwe odpowiedzi do nich, w języku angielskim.

Najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Istnieje kilka standardowych pytań które rekruterzy zazwyczaj zadają na rozmowie o pracę, dlatego dobrze jest wcześniej przygotować się do tej rozmowy. Jeśli zadadzą trudne pytanie, zachowaj spokój i zastanów się chwilę zanim udzielisz odpowiedzi. Nigdy nie odpowiadaj na pytanie, którego nie rozumiesz, ani nie zgaduj. Zawsze szukaj wyjaśnień zanim odpowiesz, a jeśli czegoś nie wiesz, to lepiej jest to przyznać.

Jeśli ten artykuł Ci się spodoba i będziesz chciał dowiedzieć się jakie jeszcze trudne pytania mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej to zachęcam Ciebie do zobaczenia tego kursu angielskiego w biznesie. Znajdziesz tam lekcje które pokażą Ci jak odpowiadać na rozmowie o pracę.

1. Tell us about yourself – Powiedz nam coś o sobie

Odpowiadając na to pytanie, opisz krótko siebie, swoje kwalifikacje, historię kariery i zakres umiejętności, podkreślając te umiejętności, które są wymagane dla tej oferty pracy. Na przykład:

I am a friendly and outgoing person. For the last 10 years I have worked as an accountant at Nexia. My responsibilities include all aspects of running the general office and keeping client accounts. I am also the supervisor of four other employees.


Jestem przyjazną i towarzyską osobą. Od 10 lat pracuję jako księgowa w Nexii. Do moich obowiązków należą wszystkie aspekty prowadzenia biura ogólnego i prowadzenia księgowości klientów. Jestem również przełożoną czterech innych pracowników.

2. Why do you want to leave your current employer? – Dlaczego chcesz opuścić swojego obecnego pracodawcę?

Powiedz że szukasz nowych wyzwań, doświadczenia i zmiany otoczenia. Jeśli całkowicie zmieniasz branże, to możesz powiedzieć że chciałbyś pokierować swoją karierę w nowym kierunku. Nigdy nie wypowiadaj się źle na temat firmy w której obecnie pracujesz, lub na temat swojego szefa. Lepiej też nie mówić że głównym powodem Twojego odejścia jest wynagrodzenie. Możesz powiedzieć:

I’ve learned a lot in my current role, but I’m looking for an opportunity that provides more challenges so that I can continue developing my skills.

Dużo się nauczyłem w mojej obecnej roli, ale szukam pracy, która zapewni mi więcej wyzwań, i zapewni mi dalszy rozwój moich umiejętności.

3. Why have you applied for this particular job? – Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku?

Tym pytaniem pracodawca chce upewnić się że to stanowisko pasuje do Ciebie i Twoich umiejętności, oraz że pokrywa się z Twoimi długoterminowymi celami. Przed rozmową dowiedz się jakie obowiązki są potrzebne na stanowisku na które aplikujesz oraz czym się firma zajmuje. Gdy będziesz udzielał odpowiedzi to pokaż że posiadasz odpowiednie umiejętności które są wymagane w danej pracy. Opisz także co interesuje Ciebie w tej firmie w której starasz się o pracę.

I’m well organized and I pay attention to details, therefore I think I will be a good analyst at your company. I’m also interested in financial industry where your company operates.

Jestem dobrze zorganizowany I dbały o szczegóły, dlatego myślę że będę dobrym analitykiem w Państwa firmie. Interesuję się również branżą finansową, w której działa Państwa firma.

4. What are your strengths? – Jakie są Twoje mocne strony?

Jeśli nie będziesz wiedział co odpowiedzieć to będzie to źle wyglądać w oczach przyszłego pracodawcy. Tak więc nie ma żadnego usprawiedliwienia dla bycia nieprzygotowanym. Skoncentruj się na omówieniu swoich głównych mocnych stron. Wymień trzy lub cztery rzeczy w których jesteś dobry, np. umiejętność szybkiego uczenia się, determinację w osiąganiu sukcesu, pozytywne nastawienie, umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi i osiągania wspólnego celu. Możesz zostać poproszony o podanie przykładów, więc przygotuj takie które udowodnią że nie jesteś gołosłowny.

I’m flexible and can easily adapt when circumstances change. I can also work productively under pressure. For example, at my current employer the procedures change every few months and I was always able to adjust to new policies.

Jestem elastyczny i łatwo przystosowuje się gdy okoliczności się zmieniają. Umiem pracować wydajnie pod presją. Na przykład, u mojego obecnego pracodawcy procedury zmieniają się co kilka miesięcy i ja zawsze potrafiłem dostosować się do nowych przepisów.

5. What is your greatest weakness? – Jakie są twoje słabości?

Nie mów, że nie masz żadnych słabości bo to nie będzie za dobrze wyglądać, ale też nie mów o sobie nic negatywnego. Masz dwie możliwości – pierwsza to taka że opowiesz o swojej słabości, która nie jest niezbędny do pracy. Drugą opcją jest opisanie osobistej lub zawodowej słabości, która może być również uznana za mocną stronę, oraz opisz kroki, które podjąłeś, aby ją zwalczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest przyznanie się do jednej słabości, a następnie pokazanie, jak ją przezwyciężyłeś.

My weakness is that unfinished work bothers me, due to which I sometimes get stressed and overthink a lot. But I’m checking up on myself regularly and trying to work on my weakness.

Moją słabością jest to, że niedokończona praca mi przeszkadza, przez co czasami się stresuję i dużo myślę. Ale pracuje nad sobą i staram się przezwyciężyć swoją słabość.

6. What do you like about your present job? – Co lubisz w swojej obecnej pracy?

Twoja odpowiedź na to pytanie – czyli co lubisz w swojej obecnej pracy powinno odpowiadać umiejętnościom wymaganym w przyszłej pracy. Bądź entuzjastyczny; opisz swoją pracę jako ciekawą i różnorodną, ale nie przesadzaj – w końcu chcesz odejść.

I like meeting one-on-one with clients. Working with numerous different types of people has allowed me to develop my ability to communicate clearly, not only with customers but also with team members.

Lubię spotykać się z klientami jeden na jednego. Praca z wieloma różnymi ludźmi pozwoliła mi rozwinąć umiejętność jasnego komunikowania się nie tylko z klientami, ale także z członkami zespołu.

7. What are your salary expectations? – Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?

Tutaj powiedz krótko jakie wynagrodzenie chcesz za swoją pracę. Masz dwie możliwości. Albo podaj konkretną kwotą którą chciałbyś zarabiać lub określ “widełki” które Ciebie satysfakcjonują.

I would like to receive compensation between 4000 zł and 5000 zł gross.

Chciałbym otrzymać wynagrodzenie między 4000 zł a 5000 zł brutto.

8. Where do you see yourself in 5 years? – Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

Innym wariantem tego pytania to “In which direction do you want to develop?” – “W jakim kierunku chcesz się rozwijać?” lub “What are your career goals?” – “Jakie są cele w Twojej karierze?”.

Na to pytanie możesz odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że mówisz że w przyszłości będziesz robić to samo co teraz. Np. szukasz pracy jako asystent dentysty i w przyszłości dalej będziesz pracować w tym zawodzie. Drugi rodzaj odpowiedzi to taki, że opisujesz swoje ambicje i na jakie stanowisko chciałbyś awansować. Np. teraz pracujesz jako programista ale w przyszłości chciałbyś zostać architektem oprogramowania. To, jaką odpowiedź wybrać zależy od stanowiska na które aplikujesz oraz od firmy w której starasz się o pracę.

Sam musisz wyczuć, co rekruterowi się bardziej spodoba. Niektóre firmy szukają ludzi ambitnych i angażujących się w swoją pracę. Inne chcą po prostu kogoś kto będzie przychodził codziennie do pracy i klepał jedno i to samo. Odpowiadając na to pytanie mów tyko o swoim życiu zawodowym a nie osobistym. Np. odpowiedź w stylu “Za 5 lat widzę siebie jako szczęśliwy ojciec dwójki dzieci” będzie raczej odebrana jako próba uniknięcia odpowiedzi.

Rekruter takim pytaniem chce również sprawdzić czy zamierzasz zostać na dłużej w firmie. Możliwe że najpierw muszą Ciebie przeszkolić zanim zaczniesz pracę i chcą zainwestować w kogoś kto zostanie na dłużej. Dlatego warto pokreślić w swojej odpowiedzi że za 5 lat dalej chcesz pracować dla tego samego pracodawcy.

In the next 5 years, II hope to be leading a team or department. I have always been interested in leadership and growing as a leader is one of my core career goals. our job posting seems exciting and mentions some great leadership opportunities, so I was eager to have a job interview and learn more about this opportunity.

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 5 lat będę kierować zespołem lub działem. Zawsze interesowałem się przywództwem oraz rozwój jako manager jest jednym z moich głównych celów zawodowych. Wasza oferta pracy wydaje się ekscytująca i wspomina o możliwości rozwoju w tym kierunku, więc bardzo chciałem wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej i dowiedzieć się więcej o tej pracy.

Pamiętaj aby rekruterowi zadać swoje pytania

Pod koniec rozmowy pracodawca zazwyczaj pyta, czy masz jakieś pytania dotyczące pracy lub firmy, więc zawsze przygotuj kilka z wyprzedzeniem. To dobra okazja, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości – w końcu musisz upewnić się, że praca jest dokładnie taka, jakiej oczekiwałeś. Powinieneś postarać się zadać co najmniej dwa-trzy dobre pytania na koniec rozmowy kwalifikacyjnej.

Kilka słów na koniec

Postaraj zostawić dobre wrażenie. Uśmiechnij się, podziękuj rekruterom za poświęcony czas. Niektórzy ludzie zawsze odnoszą sukcesy na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie mają szczęścia, ich sekretem jest staranne przygotowanie. Im lepiej jesteś przygotowany, tym bardziej pewny siebie będziesz i tym większy sukces odniesiesz. Pamiętaj, jeśli odpowiednio się przygotowałeś, to idąc na rozmowę kwalifikacyjną pokonałeś już większość innych kandydatów.

Wejdź na tą stronę aby dowiedzieć się więcej o tym czym jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie jeszcze pytania mogą paść na rozmowie o pracę i jak się do nich przygotować, to zobacz nasz kurs angielskiego w biznesie. W tym szkoleniu nie tylko nauczysz się jak odpowiadać na trudne pytania na rozmowach kwalifikacyjnych, ale także ogólnie poprawisz swój angielski biznesowy co sprawi że wypadniesz bardziej profesjonalnie.

1 Komentarz

  1. Dzięki za ten wpis. Jutro mam rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, pewnie będą zadawać któreś z tych pytań.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk